Back

ⓘ Fran Pilepić je bio hrvatski jezikoslovac, pravnik, predavač i političar. Bio je pripadnik riječke filološke škole. 1860-ih godina se okrenio od jezikoslovnog r ..
                                     

ⓘ Fran Pilepić

Fran Pilepić je bio hrvatski jezikoslovac, pravnik, predavač i političar.

Bio je pripadnik riječke filološke škole. 1860-ih godina se okrenio od jezikoslovnog rada, te posvetio pravu i radi kao javni bilježnik u Delnicama. Radio je i kao predavač u Bakarskoj pomorskoj školi povijest i talijanski jezik.

Bio je odbornik Narodne čitaonice riječke, surađivao je u tadašnjim časopisima. Kasnije je stekao status uvaženog riječkog odvjetnika, a dao se i u politički život - bio je aktivan član Starčevićeve Stranke prava. Bio je i biran u Sabor, gdje je bio poznat kao žučni branitelj pravaških stavova.