Back

ⓘ Anton Wurster. Prof. dr. Anton Wurster, studirao je u Zagrebu, u Italiji i Njemačkoj. U Rimu je doktorirao iz filozofije. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio ..
                                     

ⓘ Anton Wurster

Prof. dr. Anton Wurster, studirao je u Zagrebu, u Italiji i Njemačkoj. U Rimu je doktorirao iz filozofije. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata bio je tajnik hrvatskoga izaslanstva pri Svetoj stolici. Iz Rima se odselio u Madrid, gdje ga je 1946. pozvao" Consejo superior. "da radi kao suradnik te visoke kulturne ustanove. Nakon toga predavao je na sveučilištima u Valenciji i Pamploni, gdje je umro. Već do kraja 1951. bio je u skupini hrvatskih intelektualaca koji su bili namještenici ili vanjski suradnici institucije Consejo Superior de Investigaciones Cientificas u Madridu, a to su bili dominikanac Franjo Hijacint Eterović, enciklopedist i slavist Pavao Tijan, muzikolog fra Branko Marić i pravnik Vladimir Vince. U popisu Wursterovih radova ističe se jedan pregledni članak o filozofiji u Hrvatskoj, tiskan u glasilu spomenutoga Zavoda za filozofiju. U" Conseju. "je skupa s P. Tijanom i N. Belić Dragičević osnovao slavenski odsjek. Objavljivao je znanstvene radove u španjolskim revijama Arbor, Revista de Filosofia, Revista de Politica Internaciónal, Destino, Nuestro Tiempo i Actualidad Espańola. Pisao je i za reviju Criterio. Naklada Editoral Nacional, Madrid, objavila je Wursterovu knjigu Los Balcanes del Meditérraneo, koja sadrži njegove članke i predavanja. U knjizi je posebno zanimljiv osvrt na američku politiku prema Titovoj Jugoslaviji. Pero Vukota kritički se osvrnuo na Wursterovu knjigu pronašavši u njoj neke krive zaključke autora. Surađivao je u časopisu Osoba i duh.

                                     

1. Izvori

  • Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Napomena: Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s internetskih stranica Matice hrvatske. Vidi dopusnicu Matice hrvatske.