Back

ⓘ ANUBIH - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Alojz Benac, Monun ..
                                               

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine osnovana na temelju Zakona o ANUBiH 1966. sa sjedištem u Sarajevu. Izrasla je iz Naučnog društva BiH. U toku 1966. izabrano je u Akademiju 10 redovnih i 16 izvanrednih članova. Prvi predsjednik bio je Vaso Butozan. Akademija ima 6 odjela: društvene znanosti, medicinske znanosti, tehničke znanosti, umjetnost. prirodne i matematičke znanosti, humanističke znanosti,

                                               

Centar za demografsku genetiku Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Centar za demografsku genetiku akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, osnovan je 15. 7. 2020, Odlukom br: 1-01-1-246-6/20, na formalni prijedlog Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka, koje je zastupalo širi krug zainteresiranih institucija i pojedinaca iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

                                               

Alojz Benac

Klasičnu filologiju i arheologiju, Benac je diplomirao u Beogradu 1937., a doktorirao je u Ljubljani 1951. disertacijom Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske Kulture. Profesionalnu karijeru ostvario je u Zemaljskom muzeju BiH, Sarajevo, od 1947 1967., gdje je bio i direktor u periodu 1957 1967. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio je profesor arheologije i istorije starog vijeka 1968 1978. Utemeljitelj je i prvi direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH-a. Benac je bio redovni član ANUBiH od 1967., dopisni član JAZU/HAZU, SANU, SAZU, kao i član niza međunarodnih znans ...

                                               

Ivo Bojanovski

dr. Ivo Bojanovski, hrvatski arheolog i konzervator. Radio je na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim rimskim kopnenim komunikacijama bavio je se i antičkom numizmatikom. Godine 1971. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Dolabelin sistem cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji. Bio je znanstveni savjetnik u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, prirodnih znamenitosti i rijetkosti Bosne i Hercegovine. Kao konzervator radio je na antičkim i srednjovjekovnim spomenicima. Najznačajnije djelo mu je Bosna i Hercegovina u antičko doba iz 1988. godine u izdanju Centra za balkanološka ...

                                               

Borivoj Čović

Borivoj Čović je arheolog i humanist rođen u Sarajevu 24.10.1927. godine, a umro izmučen ratom u opkoljenom Bihaću, 1995. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Sarajevu. Učestvovao je u narodno-oslobodilačkoj borbi u toku Drugog svjetskog rata. Studij arheologije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1954. godine, na istom univerzitetu je 1965. promovisan za doktora nauka. Kao apsolvent počeo je 1953. godine raditi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a u toj ustanovi ostao je do penzionisanja 1992. godine. U Zemaljskom muzeju bio je biran za k ...

                                               

Akademik

Akademik titula je koja se koristi za redovne članove određene akademije znanosti / nauka i umjetnosti. U Hrvatskoj je to Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a u Srbiji Srpska akademija nauka i umetnosti. Titulu akademik mogu nositi svi naučnici / znanstvenici ili umjetnici čiji su rezultati i dometi na polju znanosti / nauke ili umjetnosti po svojoj visokoj vrijednosti općepriznati.

                                               

Radomir Konstantinović

Radomir Konstantinović bio je srpski filozof i književnik, član ANUBiH. Bio je veliki kritičar nacionalizma i rata.

                                               

Monun

Monunius je bio ilirski kralj iz plemena Dardanaca koji je živio u III stoljeću p. n. e. Bio je sin Bardilisa II ili možda Graba. Činjenica da je nekoliko dardanskih vladara imalo isto ime razlog je određenim zabunama; historičar John Wilkes navodi: "Niti je sigurno da je to bio isti vladar koji je stekao moć među Taulantima", zatim, "Nije utvrđeno da se radi o istom Monuniusu koji je ponudio pomoć protiv Kelta." Prvi njegov spomen u pisanim izvorima je u vezi saveza protiv makedonskog kralja Ptolomeja Kerauna, koji sklopio jedan drugi Makedonac, Ptolomej, Lizimahov sin, sa Monuniosom Ilir ...

                                               

Milutin Garašanin (arheolog)

Milutin Garašanin, srpski arheolog i akademik. Diplomirao je 1946. na Filozofskom fakultetu, na grupi za Klasičnu filologiju sa arheologijom. Doktorirao je 1950. godine na Filozofskom fakultetu u LJubljani, sa disertacijom "Hronologija vinčanske grupe". Napisao je brojne radove i rasprave koji se odnose na praistoriju Srbije. U prvom redu je to rad "Neolithikum und Bronzezeit in Serbien und Makedonien" objavljen 1958. godine. Pored toga, nema nijednog preistorijskog perioda na području Srbije o kojem nije nekoliko puta pisao. Objavio je 1973 veliko djelo sintetičkog karakter "Praistorija n ...

                                               

Municipijum

Municipijum je izraz koji se u rimskoj državi koristio za tzv. drugu klasu gradova, čiji je status bio ispod kolonija. Municipijumi su imali vlastitu samoupravu, ali njihovi građani, za razliku od kolonija, nisu imali rimsko državljanstvo nego tek tzv. latinsko pravo. Municipijumi, za razliku od kolonija, obično nisu bili osnivani od Rimljana nego su nastajali tako što bi se već postojeće ne-rimsko naselje stavilo pod rimsku vlast. Građani municipijuma su imali dužnosti rimskog državljana, koje su se ticale plaćanja poreza i vojne službe, ali nisu smjeli sudjelovati u političkom životu, tj ...

                                               

Taulanti

Taulanti su bili jedno od najvećih ilirskih plemena. Prema grčkoj mitologiji, Ilirijus je bio začetnik ilirskog naroda a Taulas je bio jedan od njegovih šest sinova i rodonačelnik budućeg plemena Taulanti. Naseljavali su dio obale Jadranskog mora oko današnje sjeverne Albanije, odnosno grada Epidamnus. Važniji gradovi su bili Epidamnus, Apolonija, Damastion, Albanopolis, Dimale, Skodra, Ulcinium i Rizon.

                                               

Blagoje Govedarica

Blagoje Govedarica je rođen 18. novembra 1949. godine u mjestu Bačko Dobro Polje, Srbija. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1973. godine, studij arheologije i ilirologije, gdje je i magistrirao 1980. godine. Na istom fakultetu je doktorirao 1988. godine, a habilitaciju je odbranio na Univerzitetu u Heidelbergu 2000. godine. Od 1973. godine počinje raditi u Centru za balkanološka ispitivanja u Sarajevu u oblastima arheologije, zaštite i očuvanja spomenika kulture, gdje je i danas naučni savjetnik. Predmet njegovih istraživanja su periodi eneolita, bronzanog i željeznog doba. ...