Back

ⓘ Priroda - Priroda, Filozofija prirode, Mrtva priroda, Spomenik prirode, Priroda, filozofija, film, 2006, Zaštita prirode, Naturalis historia ..
                                               

Priroda

Priroda je naziv za svu materiju i energiju, pogotovo u njihovim esencijalnim oblicima. Priroda je predmet naučnog proučavanja, a historija koncepta prirode je historija nauke. "Priroda" sadrži sve što postoji, od univerzalnog do subatomskog. Ona sadrži sve životinje, biljke i minerale; sve prirodne resurse i događaje. Također sadrži ponašanje živih bića, kao i procese koji se vezuju uz nežive predmete - "način" na koji se stvari mijenjaju.

                                               

Filozofija prirode

Prirodna filozofija ili filozofija prirode predstavlja filozofsko istraživanje prirode i fizičkog univerzuma koje je bilo dominantan oblik istraživanja do razvoja savremene nauke. Smatra se da je prirodna filozofija preteča prirodnih nauka. Počev od Aristotela, pa sve do 19. veka, termin "prirodna filozofija" je bio opšti termin koji se koristio da opiše praksu proučavanja prirode. Tek je u 19. veku sam pojam "nauka" dobio svoje današnje značnjenje sa novim terminima kao što su "biologija" i "biolog", "fizika" i "fizičar". Knjiga Isaka Njutna Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 16 ...

                                               

Mrtva priroda

Za ostala značenja, v. Mrtva priroda razvrstavanje. Mrtva priroda je likovni motiv, prikaz neživih ili nepokretnih predmeta u likovnim umjetnostima. Kao posebna tema javlja se od antike, a u srednjem vijeku tek pojedini detalji u okviru religijskog prikaza imaju oznake mrtve prirode. Od 15. stoljeća i renesanse raste značenje takvih prikaza koji su još uvijek dijelom portreta ili pejzaža, ali imaju značajno religijsko ili alegorijsko simbolično značenje. U baroku mrtva priroda postaje posebna slikarska tema, a osobit procvat doživljava u flamanskom i holandskom slikarstvu 17. stoljeća. Mot ...

                                               

Spomenik prirode

Spomenik prirode je element prirode koji je nekim aktom države stavljen pod zaštitu kako bi se očuvale njegove izvorne prirodne vrijednosti. Često su to istovremeno i nacionalni parkovi, ali može biti i jedan samostalni objekt, na primjer vrlo staro stablo, ili manja površina jasno odvojena od svoje okoline, s iznimnim geološkim svojstvima. Pojam "spomenik prirode" potječe od Humboldta iz njegovog opisa putovanja po Americi "Relation historique" gdje on koristi izraz "monumens de la nature". Obrazloženje zakonske ili drugačije zaštite su rijetkost, jedinstvenost ili ljepota spomenika priro ...

                                               

Priroda (filozofija)

Priroda ili narav je bitan pojam u filozofiji, koji ima dva glavna značenja. S jedne strane, označava ukupnost prirodnih stvari. S druge strane, označava suštinu pojedinačnih stvari. Već u klasična vremena, filozofska upotreba ovih riječi kombinovala je dva različita značenja, koja imaju zajedničko to da se odnose na način na koji se stvari dešavaju po sebi, "prirodno”, bez "interferencije” ljudskog odlučivanja, božanske intervencije ili bilo čega vani što se smatra normalnim za razmatrane prirodne stvari. Kako shvatiti prirodu je dosljedna tema u historiji zapadne civilizacije, u filozofs ...

                                               

Mrtva priroda (film, 2006)

Dobri ljudi Tri klisure, u međunarodnoj distribuciji poznatiji pod engleskim naslovom Still Life je kineski igrani film snimljen 2006. godine u režiji Jia Zhangkea. Po žanru je drama, a radnja se događa u Fengjieu, naselju u dolini rijeke Yangtze koje se poplavljuje tokom izgradnje monumentalne Brane Tri klisure. Protagonisti su muškarac i žena koji su tamo došli tražiti svoje davno izgubljene supružnike. Mrtva priroda je prikazana na venecijanskoj Mostri gdje je trijumfirala, osvojivši Zlatni lav.

                                               

Zaštita prirode

Čovek je svojom djelatnošću izmjenio izgled Zemlje i u znatnoj mjeri oštetio biosferu. Na ogromnim površinama planete potpuno su uništeni prirodni ekosistemi ili su zamjenjeni vještačkim. Ono malo prirode, koja još postoji kao netaknuta, polako nestaje pod pritiskom čovjeka. Najpre je ugrozio šume kao najsloženije i najproduktivnije ekosisteme. I danas se to nastavlja u tropskim šumama Amazona, zapadne Afrike i jugoistočne Azije. Čitavo Sredozemlje bilo je nekada pokriveno tvrdolisnom, slaborastućom šumom, a sada je ta oblast, sječom šuma, pretvorena u antropogenu pustinju i kamenjar.

                                               

Međunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa

Međunarodna unija za zaštitu prirode i prirodnih resursa) je izdala Crvenu listu ugroženih životinjskih vrsta. Uniju su 1948. godine osnovale Ujedinjene nacije. Zadatak IUCN-a je da se stara o aktivnostima vezanih za zaštitu prirode. To obuhvata i pisanje i izrada Crvene liste, u kojoj se nalaze informacije o ugroženim vrstama koje su prikupili više od 10.000 naučnika.

                                               

Naturalis historia

Za ostala značenja, v. Naturalis historia razvrstavanje. Naturalis Historia je enciklopedija koju je od 77. do 79. napisao rimski naučnik Plinije Stariji. Predstavlja jedan od najopsežnijih rimskih tekstova očuvan do današnjih dana te jedan od najvrijednijih izvora o dosezima antičkih prirodnih nauka, odnosno cjelokupnog znanja dostupnog Rimljanima Plinijevog vremena. Historija prirode je postala model za kasnija djela slične tematike, prvenstevno zbog opsega materijala koga je pokrivala, citiranja ranijih autora te korištenja indeksa za sadržaj. Plinije je djelo posvetio Titu, sinu svog b ...

                                               

Deliblatska peščara

Deliblatska peščara ili Banatska peščara, jedinstvena je peščara u Evropi, a nalazi se u jugoistočnom delu srpske pokrajine Vojvodine, u južnom Banatu. Ova prostrana oblast površine od oko 300 km², čije su glavne peščane mase elipsoidnog oblika okružene plodnim lesnim poljoprivrdnim površinama, proteže se između Dunava i jugozapadnih padina Karpata. Ovaj spomenik istorije prirode Panonske nizije jedno je od retkih pribežišta za mnoge specifične vrste flore i faune, koje u evropskim i svetskim razmerama predstavljaju prirodne retkosti. Peščara predstavlja geomorfološki i ekološko-biogeograf ...

                                               

Prirodna katastrofa

Prirodne katastrofe nastaju djelovanjem prirodnih sila, a manifestiraju se kao nastajanje potresa, požara, poplave, suše, snježne lavine, olujnog nevremena, odrona i klizanja tla, orkanskih vjetrova, vulkanskih erupcija i dr. Jedna od zajedničkih karakteristika prirodnih ugrožavanja koja se odnosi na većinu njih, je iznenadnost nastanka iako se kroz naučna dostignuća i modernu tehnologiju, danas već može predvidjeti nastanak neke od prirodnih ugrožavanja po mjestu i vremenu.

                                               

Prirodni resursi

Prirodni resursi su pojave, procesi ili objekti u prirodi koji utiču konstruktivno ili destruktivno na razvoj živih bića i njihovih aktivnosti. Čovek može koristiti prirodne resurse kao potencijale za razvoj. Prirodni resursi čoveku koriste za stanovanje, ishranu, proizvodnju energije i eksploataciju. Šteta koju čoveku nanose prirodni resursi se ispoljava u vidu bolesti, prirodnih nepogoda ili ugrožavanja životne sredine. Osnovni prirodni resursi su: zemljište poljoprivredno, građevinsko i šumsko stene, minerali, fosilna goriva voda klima flora i fauna Prirodni resursi se mogu podeliti na ...

                                     

ⓘ Priroda

  • zaštite okoliša i prirode Hrvatski nacionalni parkovi Park prirode Biokovo Park prirode Kopački rit Park prirode Lastovsko otočje Park prirode Lonjsko polje
  • teksta Emmanuele Paroissien Priroda ISBN 953 - 171 - 501 - 7 Blanka Pašagić prijevod izvornog teksta Emmanuele Paroissien Priroda ISBN 953 - 171 - 501 - 7 Susan
  • da u Hristu postoje dve prirode ali samo jedna volja. Ovome se suprotsavio Sv. Maksim Ispovednik koji je tvrdio da priroda mora da ima i sopstvenu pirodnu
  • pitanja. Pošto je smatrao da je svaka priroda nužno individualizovana, zaključio je da je u Hristu moguća samo jedna priroda ona božanska. Premda se takav teološki
  • prirode Nosi Mangabe je dio Nacionalnog parka Masoala na sjeveroistoku Madagaskara, na otoku Nosi Mangabeu u provinciji Toamasini. Rezervat prirode Nosi
  • Broglieu se, kao ni Einsteinu i Schrödingeru, nije sviđala indeterministička priroda novostvorene kvantne mehanike. Zbog toga je radio na pokušajima da razvije
  • Sustav prirode ili Zakoni fizičkog i moralnog svijeta franc. Système de la nature, ou Des loix du monde physique et du monde moral filozofsko djelo
  • cilj je da se razumeju priroda i metode matematike, i spozna mesto matematike u životima ljudi. Logička i strukturalna priroda matematike sama po sebi
  • Metafizika grč. μετά, iza, poslije φύσις, priroda je filozofska disciplina koja istražuje temeljnu prirodu stvarnosti, bavi se samom suštinom stvari

Users also searched:

...