Back

ⓘ Društvo - Društvo, Akcionarsko društvo, Kraljevsko društvo, Otmjeno društvo, hrvatskih književnika, Civilno društvo, Dečak, Javni radovi ..
                                               

Društvo

Društvo je grupa ljudi koji žive ili rade zajedno. Ima više različitih upotreba ovog pojma. Obično se odnosi na grupu ljudi koji zajedno žive u uređenoj zajednici.

                                               

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo ili deoničarsko društvo je trgovačko društvo sa osnovnim kapitalom podeljenim na izvestan broj akcija sa jednakim iznosima. Akcionarsko društvo je pravno lice koje odgovara za svoje obaveze isključivo svojom imovinom. Pretečom savremenih akcionarskih društava smatra se Banka svetog Đorđa, osnovana 1407. godine u Đenovi. Akcionarsko društvo može biti otvorenog javnog ili zatvorenog tipa. Ako je preduzeće otvorenog tipa njegove akcije se vrednuju na berzi i preduzeće ima obavezu da javno prikazuje finansijske izveštaje. Vlasnici preduzeća su akcionari. Organizacija akcion ...

                                               

Kraljevsko društvo

Kraljevsko društvo je najstarije nacionalno naučno udruženje na svijetu i vodeća organizacija za unapređenje nauka istraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kraljevsko društvo bilo je model za osnivanje svih sljedećih akademija nauka po Evropi i svijetu.

                                               

Otmjeno društvo

Otmjeno društvo je izraz koji se koristi za pripadnike više klase koji se ističu aktivnim društvenim životom i uz to vezanim životnim stilom - učestalo posjećivanje javnih događaja, svečanosti, zabava i sl. - zbog koga privlače pažnju javnosti uključujući medije. Izraz otmjeno društvo se često vezuje uz izraz celebrity, koji se opisuje relativno noviji fenomen, i ima nešto drukčije značenje. Za razliku od celebrityja otmjeno društvo označava osobe koje su u njega ušle prije svega zahvaljujući porijeklu i rodbinskim vezama s pripadnicima društvene elite kao što su plemstvo, direktori veliki ...

                                               

Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika je organizacija koja okuplja hrvatske književnike. Osnovana je 1900. u Zagrebu, a preteča mu je bilo Društvo hrvatskih umjetnika, osnovano 1897. godine, među kojima je i nastala ideja o strukovnom udruživanju hrvatskih književnika. Godine 1945. je nakon dolaska jugoslavenske komunističke vlasti dobilo ime Društvo književnika Hrvatske DHK. Stari naslov je dobilo nakon prvih demokratskih izbora 1990. Djelovalo je i kao nakladnik, a izdavač je časopisa "Kritika", "Republika", "Most" i "Lettre internationale". Organizatorom je književno-znanstvenog skupa Zagrebačk ...

                                               

Civilno društvo

Civilno društvo je izraz pod kojim se u najširem smislu podrazumijevaju sve institucije nekog društva koje obavljaju određene javne funkcije, a iza kojih ne stoji sankcija, odnosno autoritet države, a istovremeno nemaju primarni ekonomski interes. U užem smislu se pod tim podrazumijevaju sveukupna masa nevladinih organizacija u nekom društvu. Kao sinonim se koristi i izraz građansko društvo. Definicija Centra za civilno društvo Londonske ekonomske škole navodi građansko društvo kao sferu "neprisilne kolektivne akcije" oko zajedničkih interesa, svrha i vrijednosti, a čije su institucionalne ...

                                     

ⓘ Društvo

  • Srpsko kulturno društvo Prosvjeta skraćeno: SKD Prosvjeta iz Zagreba centralna je kulturna ustanova Srba u Hrvatskoj. SKD Prosvjeta kao kulturna
  • Športsko ribolovno društvo Bjelica Mece skraćeni naziv: ŠRD Bjelica ribolovno društvo hrvatski: udruga iz Meca, upisano u službeni Registar udruga
  • Društvo prijatelja baranjskih starina Ižip skraćeni naziv D. P. B. S. Ižip upisano je u službeni Registar udruga Republike Hrvatske u julu 2001
  • Športsko ribolovno društvo Belje Kneževo skraćeni naziv: ŠRD Belje Kneževo ribolovno društvo hrvatski: udruga iz Kneževa, upisano u službeni Registar
  • Kraljevsko geografsko društvo RSGS, engl. Royal Scottish Geographical Society znanstveno društvo osnovano 1884. sa sjedištem u Perthu. Društvo broji 2500 članova
  • Športsko ribolovno društvo Karas Bilje skraćeni naziv: ŠRD Karas Bilje ribolovno društvo hrvatski: udruga iz Bilja, upisano u službeni Registar
  • Društva kapitala je izraz koji se u privrednom, odnosno trgovačkom pravu koristi za sljedeća trgovačka društva akcionarsko društvo društvo sa ograničenom
  • Srpsko arheološko društvo je osnovano 1. jula 1883. godine u Beogradu. Prvi predsednik je bio Mihajlo Valtrović, arhitekta po obrazovanju, arheolog po
  • pokrenuli ideju da se s istim ciljem osnuje Društvo beogradskih lekara Po njihovoj zamisli ovo društvo treba da okupi i okrene na stručnu aktivnost
  • Harriet Chalmers Adams, prva predsjednica društva od prosinca 1925. koja je na tom položaju ostala sve do 1933. Društvo je 1930. godine dodijelilo svoju prvu
Dečak
                                               

Dečak

Dečak je mladi muškarac od detinjstva do adolescencije kada postaje muškarac. Neki izvori navode da je to period od rođenja do odrastanja. Proces kada dečak odrasta i postaje polno zrela osoba obuhvata više fizičkih promena koje se dešavaju.

Javni radovi
                                               

Javni radovi

Javni radovi je izraz kojim se opisuju građevinski i slični projekti koje posredno ili neposredno izvodi država u općem interesu, najčešće u svrhu izgradnje, poboljšanja ili opravke infrastrukture u nekom gradu ili široj regiji.

Users also searched:

...