Back

ⓘ Društvo u Bosni i Hercegovini - Položaj LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, Muzika u Bosni i Hercegovini, Bosna u srednjem vijeku, Bosanska kriza ..
                                               

Položaj LGBT osoba u Bosni i Hercegovini

Homoseksualnost u BiH dekriminalizovana je već 1991. godine izmjenama i dopunama Krivičnog zakona tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, što je kasnije i potvrđeno donošenjem krivičnih zakona koji ne kriminaliziraju homoseksualnost, prvo u Republici Srpskoj, 1996., a potom i u Federaciji BiH, 1998. Uzrast za konsenzualno stupanje u seksualne odnose izjednačena je za heteroseksualne i za homoseksualne seksualne odnose i iznosi 14 godina.

                                               

Muzika u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina pripada krugu zemalja u kojem muzika ima dugu i vrijednu tradiciju koja se i danas njeguje. Tradicionalna muzika Bosne je mješavina raznih balkanskih uticaja, u kojoj se susreću najrazličitiji motivi i žanrovi. Najčuvenija je sevdalinka, ljubavna pjesma karakterističnog izraza, koja u Bosni ima veoma dugu tradiciju, a odlikuje je sentimentalna muzikalnost i poetski, romantični tekst melanholičnog ugođaja. To ni ne čudi, jer je u osnovi turske riječi "sevdah" - ljubav. Uporedo s tradicionalnom vrstom muzike, zadnjih su se decenija u Bosni i Hercegovini razvili i novi muz ...

                                               

Bosna u srednjem vijeku

Srednjovjekovna Bosna je bila feudalna država koja je postojala u srednjem vijeku na području današnje Bosne i Hercegovine. Srednjovjekovna Bosna je prvo bila banovina, a potom kraljevina. Nada Klaić smatra da je srednjovjekovna bosanska država konstituisana krajem VIII vijeka, te je "izgleda, među svojim susjedama najstarija". U nekoliko navrata su susjedni vladari u ranom srednjem vijeku vladali Bosnom, ali oni ni istočni ni zapadni car nisu uspeli zadržati vlast nad njom. Prvi bosanski kralj je bio Tvrtko I Kotromanić, krunisan u Milama kod Visokog. Za druge polovice Tvrtkove vladavine ...

                                               

Islamska zajednica Bosne i Hercegovine u NDH

Islamska vjerska zajednica u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu je nakon uspostave NDH zauzela lojalan stav prema ustaškoj državi, što je najviše demonstrirao sam tadašnji reis-ul-ulema Fehim Spaho. Ipak, čim su počeli masovni progoni Srba po Bosni, muslimanski vjerski velikodostojnici i ugledni građani organizovali su potpisivanje rezolucija po većim gradovima Bosne i Hercegovine, kojima se osuđuju ustaška zvjerstva i zahtijeva njihovo obustavljanje. Dana 12. listopada 1941. godine pojavila se rezolucija koju je potpisalo oko sto sarajevskih muslimana sačinjena na prijedlog glavn ...

                                               

Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine

Bosansko–srbijanski odnosi označavaju spoljne odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina ima ambasadu u Beogradu. Srbija ima ambasadu u Sarajevu i konzulat u Banja Luci. Obe države su članice Saveta Evrope i OEBS-a i CEFTA, a zajednički cilj im je Evropska unija. Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine su bitno opterećeni ulogom Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini 1990-ih. Srbija tradicionalno favorizuje manji bosanskohercegovački entitet Republiku Srpsku, sa kojom ima specijalne paralelne veze. U sferi trgovinske razmene, Bosna i Hercegovina je jedan od najznačajnijih partnera S ...

                                               

Secesijska arhitektura u Bosni i Hercegovini

Secesijska arhitektura u Bosni i Hercegovini javlja se na samom početku 20. vijeka pod uticajem međunarodnog pokreta u umjetnosti sa kraja 19. vijeka. Osnovni vid izražavanja secesijske arhitekture u Bosni i Hercegovini podrazumjevao je odvajanje od istoricizma. Prvenstveno je predstavljala izraz i shvatanje upotrebe ukrasnih elemenata i raščlanjenost građevinske konstrukcije. Za svjetsku izložbu u Parizu 1900. godine arhitekta Zemaljske vlade u Sarajevu Karlo Panek, projektirao je paviljon Bosne i Hercegovine, koji je predstavljao simbolički sklop graditeljskih oblika različitih epoha. Do ...

                                               

Bosanska kriza

Bosanska kriza je politička kriza koja je trajala tokom 1908. i 1909. zbog aneksije Bosne i Hercegovine Austro-Ugarskoj, izvršene proglasom cara Franca Jozefa 7. oktobra 1908. godine.

                                               

Republika Srpska (1992–1995)

Republika Srpska je između 1992. i 1995. bila faktički nezavisna paradržava. Formirana je na delu teritorije nekadašnje SR Bosne i Hercegovine, jedne od republika bivše SFR Jugoslavije.

                                               

Historija alpinizma u Bosni i Hercegovini

Historija alpinizma u Bosni i Hercegovini počela je 1929. god. Tada je izvršen prvi penjački uspon s izrazitim i svjesnim alpinističkim ciljevima na planini Romaniji.

                                               

Nacionalni spomenici u Sarajevu

Aškenaski hram, historijski spomenik ; Alifakovac groblje, grobljanska cjelina; Abdesthana Šejh Feruhova džamija sa grobljem i česmom, graditeljska cjelina; Arhiv Instituta za muzikologiju Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, pokretno dobro; At Mejdan, arheološko područje; Alipašina džamija sa haremom, graditeljska cjelina;

                                     

ⓘ Društvo u Bosni i Hercegovini

  • Jablanica je grad i općina u Bosni i Hercegovini koji administrativno pripada Hercegovačko - neretvanskom kantonu Federacije BiH. Općina Jablanica spada
  • Hercegovac Ime se odnosi na sve državljane Bosne i Hercegovine pripadnike zemlji Bosni i Hercegovini bez razlika u regionalnim, vjerskim ili etničkim narodnim
  • Američke filmske akademije, nagrade Oscar rođen je u Bosni i Hercegovini 7. februara 1927. godine u Bileći. Dušan Vukotić 1927 - 1998. redatelj, scenarist
  • mir u Bosni i Hercegovini Završna izjava sudije o mirovnim pregovorima o Bosni i Hercegovini Sporazum o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine zaključen
  • kulturno društvo Napredak nastalo je 9. juna 1907. godine. Od 1914. godine naziv društva je promijenjen u Hrvatsko prosvjetno kulturno društvo Napredak
  • Südosteuropa - Institut. ISBN 9783443285265. Kasapović, Mirjana 2005 Bosna i Hercegovina podijeljeno društvo i nestabilna država. Politička Kultura. ISBN 9789536213948
  • muzeja u Bosni i Hercegovini 7 1895 str. 217 - 219. Nekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bišća V.Radimsky, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini

Users also searched:

...